Big data

Big data eller det vi på norsk kaller stordata er midt i kjernen av Sannsyns virksomhet. 

Da datateknologien blir stadig kraftigere samtidig som datamengdene som lagres blir stadig større, er det vanskelig å gi en eksakt definisjon på big data eller det vi på norsk omtaler som «stordata». Men det vi snakker om når vi snakker om «Big data» er datasett som ofte er så komplekse eller innholdsrike at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.

Ofte brukes begrepet Big data om enhver dataanalyse, uavhengig av om datasettene egentlig er «store». Med stadig kraftigere datateknologi og raskt økende datamengder, er det ofte mer hensiktsmessig å se på egenskapene til dataene.

  • Volum: Dataene må ha et så stort volum som igjen setter krav til både behandling, lagring, analyse og overføring.
  • Velositet: Dataene vokser ofte raskt og registreres i sanntid og det krever ofte at man hurtig kan analysere data-mengden.
  • Variasjon: Dataene kommer ofte fra mange ulike kilder, og er ofte en kombinasjon av strukturerte, semistrukturerte og ustrukturerte data.
  • Troverdighet: Med dataens makt og viktighet er det sentralt å ha kontroll på dataens pålitelighet og nøyaktighet.
  • Verdi: Når vi snakker om big data, er det ofte data som har en personlig, økonimisk, ideell eller samfunnsmessig verdi.

Sannsyns store lidenskap er Big data. Vi kan bistå med for eksempel datavisualisering, dataanalyse, text mining, data mining og skybasert dataarkitektur.

 

Kontakt oss

Sannsyn AS

c/o Epicenter

Edvard Storms gate 2 0166 Oslo, Norway

+ 47 905 31 877

info@sannsyn.com

Personvernerklæring