Dataanalyse, innsikt og prediksjon

Besitter bedriften store mengder data, men trenger hjelp med å skape verdi av all den tilgjengelige dataen?

Sannsyn jobber i skjæringspunktet mellom Big data, Data Science, algoritmer og nevrale nettverk. Dette gjør det mulig for oss å tilby avansert dataanalyse og innsikt. Normalt utfører vi følgende former for analyse:

  • Deskriptiv analyse: Hva skjedde? Fokus i analyser er her på historiske data.
  • Diagnostisk analyse: Hvorfor skjedde det? Vi ser her på data for å finne årsaker, konsekvenser og sammenhenger.
  • Prediktiv analyse: Hva vil skje? Ved hjelp av algoritmer i kombinasjon med historiske og realtids-data identifiserer vi sammenhenger og datamønstre, som igjen gjør det mulig å predikere fremtidige hendelser.
  • Preskriptiv analyse: Hvordan kan vi få noe til å skje? Hensikten er her å kunne forklare hvorfor en fremtidig hendelse oppstår og finne ut hvordan man bør forholde seg til dette scenariet.

 

Kontakt oss

Sannsyn AS

c/o Epicenter

Edvard Storms gate 2 0166 Oslo, Norway

+ 47 905 31 877

info@sannsyn.com

Personvernerklæring