Datastrategi

Med økende mengder data og mer bruk av teknologi, blir det stadig viktigere med en solid datastrategi. Vi i Sannsyn kan hjelpe dere.

Når verden blir smartere og mer digitalisert, blir data nøkkelen til konkurransefortrinn. Det betyr at et selskaps evne til å konkurrere vil bli drevet av hvor godt det kan utnytte data, anvende analyser og implementere nye teknologi.

Data blir stadig viktigere, noe de fleste ledere vil være enig i.  Det betyr at enhver virksomhet, uansett størrelse, nå må jobbe datadrevet. Og hvis enhver virksomhet skal jobbe datadrevet, trenger enhver virksomhet også en robust datastrategi.

Derfor er det så viktig med en tydelig strategi

Mange bedrifter samler inn store mengder data, uten å ha en god plan for hva de vil gjøre med alle disse dataene. Andre bedrifter er så overveldet av alternativer, at de ikke kommer igang. Ingen av alternativene er gode.

I stedet for å starte med dataene, bør enhver virksomhet starte med strategi. En god datastrategi handler ikke om å samle mest mulig data. Det handler om hva virksomheten deres ønsker å oppnå, og hvordan data kan hjelpe dere med å komme dit.

Vi erfarer at mange selskaper har egne datastrategier for hver enkelt det av virksomheten, for eksempel markedsavdelingen eller økonomiavdeling, men det finnes ingen virksomhetsomfattende dataplan.

En annen utfordring vi ofte ser, er at det fokuseres for mye på datalagring og eierskap i stedet for virksomhetens langsiktige strategiske mål og hvordan data kan bidra til å nå disse målene. En datastrategi bør utvilsomt eies av ledergruppen og ikke IT-avdelingen eller markedsavdelingen.

Dette må dere ta hensyn til når dere utvikler en strategi

Alle bedrifter er ulike og må ta sine egne valg og vurderinger, men det finnes en del viktige momenter som hører hjemme i enhver datastrategi:

  1. Databehov: For å finne riktig data for deg, må du først definere hvordan du vil bruke data. Du kan trenge visse typer data for noen mål og forskjellige typer data for andre.
  2. Innsamling av data: Etter å ha identifisert hva dere ønsker å oppnå med data, må dere samle inn de beste dataene for å imøtekomme disse behovene. Det er mange måter å kilde og samle inn data, inkludert tilgang til eller kjøp av eksterne data, bruk av interne data og få plass nye innsamlingsmetoder.
  3. Innsikt: Som en del av en datastrategi, må dere planlegge hvordan dere vil analysere dataene deres for å hente ut forretningskritisk innsikt.
  4. Infrastruktur: Neste steg er å vurdere hvordan deres valg påvirker teknologi og infrastruktur. Stadig flere velger for eksempel å bygge datasjøer for å håndtere de mange datakildene og får å unngå data-siloer.
  5. Intern kompetanse i organisasjonen: Det hjelper lite om dere har en god plan, om dere mangler intern kompetanse på kritiske områder. Ofte ser vi at bedrifter ønsker å gjøre mye selv, men bruker spesialistmiljøer (som Sannsyn) for mer krevende oppgaver.
  6. Eierskap: Innsamling og lagring av data, spesielt personopplysninger, medfører store juridiske og lovmessige forpliktelser. Derfor er det viktig at man i en datastrategi ser nærmere på både eierskap, personvern og sikkerhetstrusler.

Hvordan kan Sannsyn hjelpe dere?

Sannsyn er et selskap som har spesialisert oss på å håndtere store datamengder og har også nødvendig teknisk kompetanse og erfaring til å være en god samarbeidspartner, enten du ønsker hjelp med store eller små oppdrag.

Typiske oppdrag vi tar på oss er:

  • Kartlegge bedriftens datautfordringer (f.eks vurdering av dagens datakilder og dataarkitektur) og basert på dette komme med forslag til forbedringer.
  • Ledelsesdiskusjoner der vi ser nærmere på hvordan man implementerer en datadrevet kultur.
  • Fordeler og ulemper med å selge via store handelsplattformer. Foreløpig er plattformene kanskje aller mest synlig innen varehandelen: I den første digitaliseringsfase ble de fysiske butikkene utkonkurrert av netthandelen. Nå utkonkurreres nettbutikkene igjen av store markedsplasser som Amazon, eBay, Alibaba og Zalando. På tilsvarende måte har Uber skapt store problemer for drosjenæringen over hele verden, mens Airbnb utfordrer hotellnæringen. I tiden som kommer spår vi at blant annet finans-, utdanning-, energi- og helsesektoren vil oppleve lignende omveltninger.