Datastrategi

Med økende mengder data og mer bruk av teknologi, blir det stadig viktigere med en solid datastrategi. Vi i Sannsyn kan hjelpe dere.

Data bidrar til økt innsikt, automatisering og relevans. Stadig flere innser dette og ønsker å jobbe «datadrevet». For mange organisasjoner kan dette være en lang og krevende reise, der man må bygge robuste tekniske løsninger, men også må erverve ny kompetanse og bygge en ny organisasjonskultur der tilgjengelig data står sentralt. I denne sammenhengen bidrar vi i Sannsyn gjerne.

Typiske oppdrag vi tar på oss er:

  • Kartlegge bedriftens datautfordringer (f.eks vurdering av dagens datakilder og dataarkitektur) og basert på dette komme med forslag til forbedringer.
  • Ledelsesdiskusjoner der vi ser nærmere på hvordan man implementerer en datadrevet kultur.
  • Fordeler og ulemper med å selge via store handelsplattformer. Foreløpig er plattformene kanskje aller mest synlig innen varehandelen: I den første digitaliseringsfase ble de fysiske butikkene utkonkurrert av netthandelen. Nå utkonkurreres nettbutikkene igjen av store markedsplasser som Amazon, eBay, Alibaba og Zalando. På tilsvarende måte har Uber skapt store problemer for drosjenæringen over hele verden, mens Airbnb utfordrer hotellnæringen. I tiden som kommer spår vi at blant annet finans-, utdanning-, energi- og helsesektoren vil oppleve lignende omveltninger.

Kontakt oss

Sannsyn AS

c/o Epicenter

Edvard Storms gate 2 0166 Oslo, Norway

+ 47 905 31 877

info@sannsyn.com

Personvernerklæring