Datavisualisering og dashboards

Datavisualisering er viktig for alle bedrifter som jobber datadrevet. Visualisering gjør data både mer engasjerende og forståelig.

Å lese tall er vanskelig for mennesker, noe som gjør god visuell fremstilling viktig. Med stadig større datamengder blir datavisualisering derfor viktigere og viktigere. Det hjelper så lite om man samler og analyserer store mengder data, om man ikke fremstiller dataen på en forståelig og effektiv måte. Med dashboards og gode grafer kan organisasjonen lettere avdekke avvik, trender og mønstre i egne data i realtid.

Med rett verktøy forbedres også muligheten til å drille videre ned i dataene for enda dypere innsikt. Dette kan også være ditt «vindu» inn i din Data Lake.

Sannsyn bistår i dag flere av Norges største bedrifter med datavisualisering og dashboards med mål om å skape bedre styringsgrunnlag. Vi bruker normalt Power BI i denne typen prosjekter.

 

Kontakt oss

Sannsyn AS

c/o Epicenter

Edvard Storms gate 2 0166 Oslo, Norway

+ 47 905 31 877

info@sannsyn.com

Personvernerklæring