Dyp læring

Dyp læring eller det man på engelsk kaller deep learning muliggjør avanserte automatiseringsoppgaver. Dyp læring baserer seg på såkalte nevrale nettverk.

Dyp læring er en læreprosess der man trener opp nevrale nettverk. Dette er sentralt innen maskinlæring og målet om å utvikle selvlærende datamaskiner.

Dyplæring brukes i dag blant annet i forbindelse med simultanoversettelser mellom språk i sanntid og talegjenkjenning med smarthøytalere.

Kontakt oss

Sannsyn AS

c/o Epicenter

Edvard Storms gate 2 0166 Oslo, Norway

+ 47 905 31 877

info@sannsyn.com

Personvernerklæring