Hva er egentlig Data science?

Fra store kampanjer til personalisert markedsføring. Drevet frem av stadig mer avansert teknologi.

Image caption goes here Image caption goes here

Utfordringen er ikke lenger tilgang på data, men å utvinne kunnskap og innsikt fra denne dataen som kan være både strukturert og ustrukturert.

Både privat og offentlig sektor besitter nå enormt mye data. For å håndtere de store datamengdene må man ta i bruk ulike vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer. Vitenskapen om å trekke ut kunnskap eller innsikt fra ulike typer data er det man omtaler som «data science».

I praksis er data science et tverrfaglig fagfelt der man kombinerer fagfelt som matematikk, statistikk, computer science, maskinlæring og informatikk. Dette er kompetanseområder der Sannsyn har opparbeidet seg en sterk posisjon i det nordiske markedet. Sammen med våre kunder som besitter kunnskap om sitt domene, skaper vi store mengder innsikt og kunnskap.

En kunde Sannsyn jobber mye med i dag er Gyldendal-konsernet. Der har vi sammen med våre partnere og konsernets interne ressurser blant annet bygd en data-sjø, der vi samler, sammenstiller og analyserer store mengder data fra en rekke datakilder. Vi jobber i disse dager med flere liknende case.