Deep learning

Fra store kampanjer til personalisert markedsføring.

Test

Utfordringen er ikke lenger tilgang på data, men å utvinne kunnskap og innsikt fra denne dataen som kan være både strukturert og ustrukturert.

Både privat og offentlig sektor besitter nå enormt mye data. For å håndtere de store datamengdene må man ta i bruk ulike vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer. Vitenskapen om å trekke ut kunnskap eller innsikt fra ulike typer data er det man omtaler som «data science».

I praksis er data science et tverrfaglig fagfelt der man kombinerer fagfelt som matematikk, statistikk, computer science, maskinlæring og informatikk. Dette er kompetanseområder der Sannsyn har opparbeidet seg en sterk posisjon i det nordiske markedet. Sammen med våre kunder som besitter kunnskap om sitt domene, skaper vi store mengder innsikt og kunnskap.

En kunde Sannsyn jobber mye med i dag er Gyldendal-konsernet. Der har vi sammen med våre partnere og konsernets interne ressurser blant annet bygd en data-sjø, der vi samler, sammenstiller og analyserer store mengder data fra en rekke datakilder. Vi er i disse dager med flere liknende case.