Privacy Policy Page

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Sannsyn AS samler og benytter personopplysninger.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger (jfr personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om behandling av personopplysninger (jfr personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Ønsker du å komme i kontakt med oss vedrørende forhold som gjelder vår behandling av personopplysninger, send gjerne en epost til info@sannsyn.com. Husk at vanlig e-post er ukryptert. Sensitive personopplysninger skal derfor ikke sendes med e-post verken til eller fra Sannsyn. Vi har full åpenhet rundt systemene vi benytter oss av og hvordan vi benytter data, så nøl ikke med å ta kontakt om noe er uklart.

1. Hvem er ansvarlig for at dere behandler personopplysninger i henhold til lovverket?

Det er daglig leder i Sannsyn AS som til enhver tid er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at personopplysningene behandles i samsvar med personopplysningslovens regler. Behandling av personopplysninger inkluderer all bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av data – eller en kombinasjon av dette.

2. Hva slags informasjon lagrer vi om våre brukere?

Sannsyn AS samler inn anonyme, aggregerte opplysninger om trafikken på våre nettsider, Sannsyn.com. Formålet med dette er å samle statistikk som vi blant annet bruker til å forbedre nettstedet. Noe av det vi måler er hvor mange som besøker ulike sider, besøkets varighet og hvilket nettsted brukerne kommer fra. For å måle dette bruker vi per i dag analyseverktøyene Google Analytics, Hotjar og Crazy Egg.

For å samle inn informasjonen brukes informasjonskapsler (cookies) som er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin/mobiltelefon/nettbrett når du laster ned en nettside. Dersom du ikke aksepterer vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser (femgangsmåten er ulik avhengig av nettleser, og fra versjon til versjon, vi går derfor ikke inn på det her, men anbefaler at du sjekker direkte med din nettleser-eier som f.eks Chrome eller Safari).

Når du kontakter oss via webskjema, chat, e-post, telefon, sosiale medier etc vil vi ved behov lagre din henvendelse, inkludert kontaktinformasjon, i vårt CRM-verktøy (for tiden Pipedrive). Dialog som skjer via chat, lagres kun i vårt chat-system (for tiden Tawk.to).

3. Målrettet annonsering

Vi annonserer via tredjepartsnettverk som Google (inkludert Youtube og andre samarbeidspartnere), LinkedIn og Facebook (inkludert Instagram). Vi målretter til tider annonser mot de som har besøkt våre nettsider. Det betyr at du som bruker kan få opp Sannsyn-annonser etter at du har besøkt våre nettsider. Om du ikke trykker på annonsene, vil annonsene gradvis vises sjeldnere og tilslutt forsvinne helt.

Vi vil alltid forholde oss til Google, Facebook, LinkedIn og de øvrige annonsenettverkenes til enhver tid gjeldende reglement, som også er i henhold til GDPR.

4. Nyhetsbrevutsendelser

Sannsyn AS sender jevnlig ut nyhetsbrev. Nyhetsbrev sendes kun ut til eksisterende kunder og de som har samtykket til å motta nyhetsbrev. E-postadressene lagres utelukkende hos vår teknologileverandør som bistår oss med nyhetsbrev-utsendelsene (per i dag Mailchimp). Adressene deles ikke med andre. Adressen slettes automatisk når du melder deg av våre nyhetsbrev.

5. Dialog via e-post og telefon

Sannsyn AS sine ansatte bruker e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å administrere meldinger som er lagret i den enkeltes innboks i henhold til bedriftens til enhver tid gjeldende retningslinjer for IKT og daglig drift. Når en medarbeider eventuelt slutter i selskapet, håndteres e-postkontoene i henhold til de samme retningslinjene.

De ansatte har for øvrig en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

6. Hvor lenge lagres personopplysninger?

Vi lagrer våre personopplysninger så lenge vi anser at det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt og alle plikter som følger av behandlingen er oppfylt, med mindre vi har andre legitime grunnlag for å beholde personopplysningene.
I tillegg vil vi slette opplysningene på oppfordring dersom du kontakter oss.

7. Deling av personopplysninger

Sannsyn kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi deler derimot ikke våre data med andre, med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for dette.

8. Dine rettigheter

Som bruker/registrert har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Les mer om dette hos Datatilsynet,

Husk at i de tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Sannsyn AS ikke har overholdt sine plikter i henhold til gjeldende lovverk, oppfordrer vi deg til å ta kontakt direkte med oss, slik at vi raskt of effektivt kan løse saken. Husk at du i henhold loven også kan sende inn en klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet.