Kunstig intelligens

Hvordan bruke maskinlæring, dyplæring og annen kunstig intelligens for å skape gull av data?

Kunstig intelligens vil ta over verden. Vi har hørt det mange ganger, men foreløpig så er det langt igjen dit.

Det betyr ikke at kunstig intelligens er et buzzword. Med kunstig intelligens kan datamaskiner og dataprogrammer utføre oppgaver like godt eller bedre enn det mennesker kan gjøre, slik som oversettelse tekster mellom språk, fatte viktige avgjørelser eller gjenkjenne mønster i store datamengder.

Kunstig intelligens (på engelsk kjent som “Artificial intelligence”, gjerne forkortet “AI”) er i praksis en krysning av fagfelt som informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk.

Vi i Sannsyn liker ofte å si at kunstig intelligens ikke finnes! Sannheten er at kunstig intelligens egentlig bare er et samlebegrep for disipliner som maskinlæring, dyp læring og kognitiv databehandling.

Kontakt oss

Sannsyn AS

c/o Epicenter

Edvard Storms gate 2 0166 Oslo, Norway

+ 47 905 31 877

info@sannsyn.com

Personvernerklæring