Hva er egentlig en algoritme?

Ordet algoritme stammer fra matematikeren og astronomen Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi.

Foto: Jeswin Thomas. Bildet er hentet fra Pexels.com.

En algoritme er en eksakt beskrivelse som forteller hvilke operasjoner som skal utføres og i hvilken rekkefølge for å oppnå et visst resultat.

Ordet algoritme stammer fra den persiske matematikeren og astronomen Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (den latinske formen av Al-Khwārizmī er Algoritmi). Han skrev på 800-tallet flere bøker, blant annet boken Al-jabr wa’l muqabalah. Den inneholdt en beskrivelse, altså det vi nå gjerne kaller en algoritme, for hvordan visse annengradsligninger kunne løses.

På samme måte kan man se på en kakeoppskrift som en algoritme, der man får en eksakt oppskrift på hvordan man skal lage en bestemt kake.

En algoritme trenger med andre ord ikke å være relatert til big data, digitalisering, programmering og kunstig intelligens, selv om det nok er det folk flest i dag  forbinder med algoritmer.

Algoritmer og kunstig intelligens

Ordet algoritme har som nevnt sin opprinnelse i matematikkens verden, men har nå fått sitt oppsving mye takket være økt fokus på kunstig intelligens. Ordet algoritme har nesten blitt et synonym til kunstig intelligens. I praksis har de fleste algoritmer lite med selvtenkende datamaskiner å gjøre.

I hovedsak skiller man gjerne mellom:

  • Tradisjonelle algoritmer: Her vil output du får ut, være direkte relatert til input du har gitt og de reglene du har satt opp.
  • Maskinlæringsalgoritmer: Her brukes input for å prøve og feile og deretter brukes den nye erfaringen (output) som input for ytterligere prøving og feiling. På den måten blir algoritmen bare klokere og klokere.

Et lite hjertesukk fra oss i Sannsyn: Når vi snakker om algoritmer innen maskinlæring, er det ofte snakk om bruk av nevrale nettverk der man har som mål å etterlikne menneskehjernens måte å jobbe på. Men maskinlæringsalgoritmer kan også inkludere for eksempel regresjonsanalyse og ikke «AI», og da er det ikke lenger kunstig intelligens som gjelder, men «bare» avansert statistisk analyse.

Eksempler på algoritmer

De mest kjente algoritmene finner vi nok hos Facebook og Google. Når teknologigigantene gjør endringer i sine algoritmer, får det ofte store konsekvenser for hva hvilke nyheter folk får opp i sin nyhetsstrøm og hvilke søkeresultater man får opp i søkemotoren.

På liknende måte brukes algoritmer på nettsider (f.eks nettbutikker og nyhetsnettsider) for å gi deg som besøkende produkt- og artikkel-anbefalinger. Algortimene forsøker i denne sammehengen å gi deg mest mulig relevant innhold, blant annet basert på din kjøps- og navigasjonshistorikk.