Hvordan lykkes med data mining? Her er de 7 stegene

Utfordringen er ikke lenger tilgang på data, men å skille relevant data fra støy.

Foto: Kevin Ku. Bildet er hentet fra Pexels.com.

Det produseres nå enorme mengder data. Utfordringen er dermed ikke lenger tilgang på data, men å skille relevant data fra støy.

Data mining er et fagfelt innen data science, der man ofte bruker statistikk, kunstig intelligens og maskinlæring. Målet med data mining er å finne meningsfull informasjon i datasett og bruke denne informasjonen til å avdekke fremtidige mer eller mindre skjulte mønstre. Data mining er med andre ord relevant for alt fra varehandel til finans-bransjen.

Hvordan jobbe med data mining?

1. Integrere data: Det første som må gjøres er å samle og kombinere data fra alle forskjellige datakilder.

2. Velge data: Ikke alle dataene som er samlet er nyttige, så i dette trinnet velger vi bare dataene som er relevante.

3. Data-rensing: De valgte dataene kan inneholde feil, manglende verdier og inkonsekvens. Dette må fikses.

4. Datatransformasjon: Utjevning, aggregering og normalisering er noen teknikker som brukes for å transformere data til et forståelig format.

5. Data mining: Endelig kan du komme igang med din data mining og finne interessante mønstre.

6. Evaluering: Fjerne irrelevante data og gjøre forbedringer.

7. Ta den nye kunnskapen i bruk: Det siste trinnet i denne pros er å gjøre riktig bruk av kunnskapen som blir oppdaget i denne data mining-prosessen.