Ny innsikt og kunnskap med Data Science

Data Science er et enormt fagfelt, der man må mestre en rekke metoder, prosesser og tekniske systemer.

Foto: Lukas fra Pexels.com

Utfordringen er ikke lenger tilgang på data, men å utvinne kunnskap og innsikt fra denne dataen som kan være både strukturert og ustrukturert.

Både privat og offentlig sektor besitter nå enormt mye data. For å håndtere de store datamengdene må man ta i bruk ulike vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer. Vitenskapen om å trekke ut kunnskap eller innsikt fra ulike typer data er det man omtaler som «data science».

I praksis er data science et tverrfaglig fagfelt der man kombinerer fagfelt som matematikk, statistikk, computer science, maskinlæring og informatikk. Dette er kompetanseområder der vi i Sannsyn har opparbeidet oss en sterk posisjon i det nordiske markedet. Sammen med våre kunder som besitter kunnskap om sitt domene, skaper vi store mengder innsikt og kunnskap.

Et selskap vi i Sannsyn jobber mye med er Gyldendal-konsernet. Der har vi sammen med våre partnere og konsernets interne ressurser blant annet bygd en data-sjø, der vi samler, sammenstiller og analyserer store mengder data fra en rekke datakilder. Vi jobber i disse dager med flere liknende case.