Våre kunder

Vi er spesialister på datahåndtering og har som mål å hjelpe kundene våre å bruke egne data for å skape konkurransefortrinn. Vi jobber per i dag mest med retail (både B2B og B2C), media og finans, men vi hjelper gjerne selskaper i andre data-intensive vertikaler også.

Noen av våre datadrevne kunder