Prediksjon i finans-sektoren ved hjelp av data science og maskinlæring

Det som ligger i kjernen av Sannsyns virke, er å finne mønstre i store datamengder i sanntid og omdanne dette til varige konkurransefortrinn.

Ved hjelp av blant annet avansert dataanalysemaskinlæring og deep learning kan vi for eksempel predikere fremtidig utvikling i et investeringsprosjekt og på den måten redusere risiko.

Noen av våre datadrevne kunder