Prediksjon i finans-sektoren ved hjelp av kunstig intelligens

Det som ligger i kjernen av Sannsyns virke, er å finne mønstre i store datamengder i sanntid. Det setter oss i en posisjon til å gjøre mye for mange, også innen bank- og finans-sektoren.

Ved hjelp av blant annet avansert dataanalysemaskinlæring og deep learning kan vi for eksempel predikere fremtidig utvikling i et investeringsprosjekt og på den måten redusere risiko.