Redaksjonell støtte fra maskinlæring og avansert tekstsøk

Sannsyn har lang erfaring med tekstanalyse og såkalt «Natural Language Processing». Vi har jobbet for flere av Nordens største mediekonsern og nettaviser.

Det finnes mange selskaper  som leverer teknologi som er relevant for mediebransjen. Vi vil selvsagt hevde at vår teknologi slår alle de andre, men noe av det som gjør Sannsyn unike er vår erfaring med å analysere norsk språk og vår kompetanse på Natural Language Processing (NLP).

Natural Language Processing handler om å identifisere og trekke ut essensen av språket, slik at mer eller mindre ustrukturert språkdata blir konvertert til en form som datamaskiner kan forstå. Sentralt her er både kunstig intelligens i form av maskinlæring og dyp læring, men også avansert statistikk.

Dette gir oss en stor konkurransefordel, enten dere trenger bistand med klassifisering av innhold, anbefaling av nyhetsartikler eller ønsker å forbedre nettavisens interne søkemotor.

Klassifisering av innhold

Sannsyn har stor kompetanse på Natural Language Processing, noe som gjør at vi kan analysere enorme mengder tekst og kan trekke ut metadata på tvers av artikler. Vi har bistått flere av Nordens største mediekonsern og forskermiljøer med store analyseprosjekter, der vår språkteknologi og NLP-kompetanse har vist seg meget konkurransedyktig.

Personaliserte anbefalinger av nyhetsartikler

Personaliseringsplattformen til Sannsyn kan brukes for å følge atferden i en nettavis og anbefale artikler i sanntid, med mål om økt tilfredshet blant leserne og flere sidevisninger. I kombinasjon med effektiv og automatisert klassifisering av innholdet i artiklene ved hjelp av Natural Language Processing, skapes høy relevans for deres lesere.

En annen sak man bør være klar over, er at nyheter ofte har kort levetid, noe som krever spesialtilpasninger av algoritmene. En utfordring er at lesemønsteret også varierer gjennom uken og gjennom døgnet. Våre eksperter er godt kjent med denne typen utfordringer.

Avansert søk på nettsiden

De fleste nyhetsmedier sliter med at søket på egne nettsider ikke gir optimale søkeresultater. Sannsyn har jobbet med søk og tekstanalyse i mange år. Vekting av søkeord, feilstavelser, ord som øker i popularitet, semantisk analyse og personalisering, er typisk oppgaver vi gjerne tar på oss. I tillegg gjør vi gjerne analyser av kvaliteten på deres søk. Vi har ingen egen søkemotor, men bruker ofte Solr i denne typen prosjekter.