Bedre opplevelser og mer effektivitet i offentlig sektor med maskinlæring

Skap bedre brukeropplevelser og automatiser interne prosesser med tekstanalyse og «Natural Language Processing» (NLP).

Natural Language Processing handler om å identifisere og trekke ut essensen av språket, slik at mer eller mindre ustrukturert språkdata blir konvertert til en form som er forståelig for datamaskiner. Sentralt her maskinlæring og data science, men også avansert statistikk.

For offentlig sektor er det særlig to grunner til at NLP er aktuelt:

  • Forbedre brukeropplevelser: Brukerne finner den informasjonen de trenger.
  • Intern samhandling og effektivisering: Ved hjelp av maskinlæring og data science er det mulig å effektivisere interne prosesser og sørge for bedre intern samhandling.

La oss se på noen eksempler på hvordan man kan bruke NLP i offentlig sektor.

Klassifisering av innhold

Ved hjelp av Natural Language Processing kan en datamaskin analysere store tekstmengder og trekke ut metadata på tvers av artikler. Vi har jobbet sammen med flere av Nordens største mediekonsern og forskermiljøer på denne typen analyseprosjekter, der vår språkteknologi og NLP-kompetanse har vist seg meget nyttig.

Personaliserte anbefalinger av artikler

Personaliseringsplattformen til Sannsyn kan brukes for å anbefale artikler basert på data i sanntid, med mål om økt tilfredshet blant brukerne. I kombinasjon med effektiv og automatisert klassifisering av innholdet i artiklene ved hjelp av Natural Language Processing, skapes høy relevans.

I visse tilfeller har innhold også en kort levetid, noe som krever spesialtilpasninger av algoritmene. En annen utfordring er at lesemønsteret varierer gjennom uken og døgnet. Denne typen utfordringer er vi godt kjent med i Sannsyn.

Bedre søkeresultater på nettsidene

Mange offentlige aktører sliter i likhet med andre informasjonsintensive bransjer, med at søket på egne nettsider ikke gir gode nok søkeresultater. Manglende mulighet til å vekt søkeord, dårlig håndtering ved feilstavelser, manglende innsikt i ord som øker eller faller i popularitet og fravær av personalisering, er typiske utfordringer. Vi har ingen egen søkemotor, men har lang erfaring med både Solr og Elastic Search, der vi ofte tar på oss konsulentoppdrag. Vi har faktisk også bygd vår egen søkeløsning som heter TellusR som kan være relevant i mange sammenhenger.