Økt konkurransekraft i varehandelen ved hjelp av data

Vi i Sannsyn har spesialisert oss på å håndtere enorme datamengder. Retail er blant våre store satsingsområder.

Sannsyn er et av Norges ledende fagmiljøer innen bruk av big datadata sciencealgoritmer og nevrale nettverk, det vi på folkemunne ofte kaller kunstig intelligens.

Kunnskapen bruker vi for å hjelpe bedrifter å jobbe datadrevet. Vi kan blant annet bistå med personalisering, søk, kunde- og transaksjonsanalyser, datavisualisering og oppsett av data-sjøer.

På kundelisten har vi både større nettbutikker og kjeder, samt grossister. De tilhører mange ulike bransjer, men de har noe til felles: De er alle opptatt av å skape mer verdiverdi ut av sine data, enten det er i form av innsikt, relevans eller automatisering.

I denne artikkelen beskriver vi de mest relevante produktene og tjenestene vi tilbyr varehandelen, men la oss først se en video der vi sammenlikninger mellom retail og en av tidenes beste formel 1-kjørere:

Personalisert salg og markedsføring

Mange forbinder nok Sannsyn med vår anbefalings- og personaliseringsmotor. Denne tekniske løsningen kan skreddersys til hver enkelt kunde og bransje og brukes av blant annet ARK Bokhandel, Felleskjøpet, Bokklubbene, Sprell, Fabel og B2B-selskapet Berggård Amundsen.

Den leveransen som vi er mest stolte av, er jobben vi har gjort for ARK Bokhandel. Dette mener vi i all beskjedenhet at er Norges mest avanserte personaliseringsløsning. ARK tar utgangspunkt i transaksjonsdata fra deres ca 140 fysiske butikker og nettbutikken, og bruker denne i alle digitale kanaler, som nettbutikk, app og epost. Opparbeidet innsikt, som treffprosent, svingninger i kjøp og kanaler, visninger av anbefalinger og treffsikkerheten på disse, er tilgjengelig i et dashboard som også kan brukes til å rekonfigurere løsningen.

Søk

De fleste bedrifter har et stort forbedringspotensial når det kommer til søket på egne nettsider.

Vi har jobbet med søk i mange år og kan bistå i denne sammenhengen. Vi kan blant annet hjelpe til med vekting av ord, feilstavelser, ord som trender, semantisk analyse og personalisering, i tillegg til analyser og innsikt av deres søk. Vi leverer ingen egen søkemotor, men bruker ofte Solr i denne typen prosjekter.

Kunde- og transaksjonsanalyser

Vi opplever nå økt etterspørsel etter dataanalyser. Sammen med våre data scientists kan vi hjelpe dere å samle og analysere både kunde- og POS-data. Typiske oppdrag kan være å dokumentere effekt av kampanjer, avdekke prissensitivitet eller predikere fremtidig kjøpsatferd.

Datasjø og aggregering av data

Mange varehandlere sliter med at dataen er spredd i ulike siloer og det derfor er vanskelig å gjøre gode analyser. Vi kan bistå i denne prosessen. Vi kan også bistå med å bygge avanserte data-sjøer, der vi samler både strukturerte og ustrukturerte data på ett sted og bruker avansert analyse og maskinlæring for å skape ny og viktig innsikt.

Datavisualisering

Det hjelper ikke hvis du besitter og analyserer store datamengder, hvis du ikke dataene videreformidles på en forståelig og effektiv måte! Med datavisualisering og gode grafer kan organisasjonen lettere avdekke avvik, trender og mønstre i egne og eksterne data i realtid.

Norske retail-selskaper velger Sannsyn