Våre utviklere er vant til å håndtere store datamengder. Vi har kompetanse på alt fra BigQuery, Azure og AWS til Java og Python.

Her er noen eksempler på oppdrag vi tar på oss:

  • Gjennomgang av deres nåværende dataarkitektur for å analysere datakilder og oppsett av datasjøer.
  • Vasking, behandling og transformering av data til brukbare formater for modellutvikling.
  • Bygge «data pipelines» som samler, behandler, lagrer og forbedrer tilgangen til data.
  • Rådgivning vedrørende valg av de beste passende verktøyene og produktene for store dataanalyser for prosjektet ditt. Vi har særlig mye erfaring med open source, men kjenner også godt til de ledende proprietære løsningene.
  • Hjelpe med å velge blant store dataplattformer for å administrere datainfrastrukturen, for eksempel AWS, Microsoft Azure og Google BigQuery.
  • Java er en vesentlig del av Big data-universet og vi har naturlignok derfor svært god Java-kompetanse internt i Sannsyn. Dette kunnskapen bruker vi gjerne for å hjelper dere å bygge pålitelige og skalerbare Java-plattformer. Vi vedlikeholder og feilsøker også systemer.