For å lykkes med maskinlæring og Data Science blir det stadig viktigere med en robust datastrategi.

Når verden blir smartere og mer digitalisert, blir data nøkkelen til konkurransefortrinn. Det betyr at et selskaps evne til å konkurrere vil bli drevet av hvor godt det kan utnytte data, anvende analyser og implementere nye teknologi.

Data blir stadig viktigere, noe de fleste ledere vil være enig i.  Det betyr at enhver virksomhet, uansett størrelse, nå må jobbe datadrevet. Og hvis enhver virksomhet skal jobbe datadrevet, trenger enhver virksomhet også en robust datastrategi.

Sannsyn er et selskap som har spesialisert oss på å håndtere store datamengder og har også nødvendig teknisk kompetanse og erfaring til å være en god samarbeidspartner, enten du ønsker hjelp med store eller små oppdrag.

Typiske oppdrag vi tar på oss er:

  • Kartlegge bedriftens datautfordringer (f.eks vurdering av dagens datakilder og dataarkitektur) og basert på dette komme med forslag til tekniske forbedringer.
  • Ledelsesdiskusjoner der vi ser nærmere på hvordan man implementerer en datadrevet kultur.
  • Fordeler og ulemper med å selge via store handelsplattformer. Foreløpig er plattformene kanskje aller mest synlig innen varehandelen: I den første digitaliseringsfase ble de fysiske butikkene utkonkurrert av netthandelen. Nå utkonkurreres nettbutikkene igjen av store markedsplasser som Amazon, eBay, Alibaba og Zalando. På tilsvarende måte har Uber skapt store problemer for drosjenæringen over hele verden, mens Airbnb utfordrer hotellnæringen. I tiden som kommer spår vi at blant annet finans-, utdanning-, energi- og helsesektoren vil oppleve lignende omveltninger.

Noen av våre datadrevne kunder