Å lese og forstå tall er vanskelig for mennesker, noe som gjør god visuell presentasjon viktig.

Det hjelper ikke at bedriften besitter store datamengder, hvis dataene ikke formidles på en forståelig og effektiv måte. Datavisualisering er derfor en sentral del av enhver datadrevet virksomhet.

Å lese og forstå tall er vanskelig for mennesker, noe som gjør god visuell presentasjon viktig. Når vi også vet hvordan mengden data vokser, er det naturlig at flere og flere bedrifter satser på god datavisualisering.

Med dashboards og gode grafer kan organisasjonen lettere avdekke avvik, trender og mønstre i egne og eksterne data i realtid. Om man i tillegg jobber med prediktive prognoser, har man også et verktøy for å visualisere fremtidige risikofaktorer, sannsynligheter og muligheter. Dette gir ledelsen muligheten til å ta bedre datadrevne beslutninger.

Dataene deres kan være fra alt fra et enkelt Excel-regneark, et datavarehus eller komme fra deres egen data lake. Vi hjelper dere uansett med å koble dere til nødvendige datakilder, visualisere og oppdage hva som er viktig og dele det med de dere ønsker. Med rett verktøy forbedres også muligheten til å drille videre ned i dataene for enda dypere innsikt.

  • Dataanalyser
  • Design og oppsett av nye rapporter og dashboards
  • Forbedringer av eksisterende rapporter og dashboards
  • Support og vedlikehold
  • Strategisk og teknisk rådgiving

Sannsyn kan hjelpe dere med datavisualisering

Etter å ha jobbet med store datamengder i mange år, kan våre data scientists i Sannsyn oversette deres data og modeller til forståelige presentasjoner som fremhever ROI og lønnsomhet.

Våre spesialtilpassede dynamiske dashboards lar kundene lage rapporter, visualiserer virkning på virksomheten og viser avanserte analyser som kan integreres med hvilken som helst web-app. Våre dashboards fungerer både som en visualiseringsplattform og sandkasse, der klienter dynamisk kan samhandle med dataene sine for å fremdrive datadrevne beslutninger.

Datavisualisering er et av Sannsyns satsingsområder. Sannsyn bistår i dag flere av Norges aller største bedrifter med datavisualisering og dashboards med mål om å skape bedre styringsgrunnlag. Vi bruker ofte Microsoft Power BI i denne typen prosjekter, men kontakt oss gjerne også om du bruker SAP Analytics Cloud, Tableau eller Google Data Studio.