Sannsyn brukes som foredragsholdere på alt fra store konferanser til avdelings- og styremøter.

Ta kontakt for et pristilbud. Vi lover inspirerende foredrag og hyggelige priser.

Vi tilbyr per i dag seks foredrag:

Plattform som strategi og forretningsmodell

Målgruppe: Ledere.

Varighet: 45 minutter, inkl Q&A.

Innhold: Plattform som forretningsmodell brer om seg over hele verden og som forbrukere forholder vi oss til dem daglig, likevel snakker vi minimalt om plattformene som en kommersiell mulighet. 6 av verdens 10 mest verdifulle selskaper baserer seg på plattformstrategi. Foreløpig er det kanskje aller mest synlig innen varehandel. I første digitaliseringsfase ble de fysiske butikkene utkonkurrert av netthandelen. Nå utkonkurreres nettbutikkene igjen av store markedsplasser som Amazon, eBay, Alibaba og Zalando. På tilsvarende måte har Uber skapt store problemer for drosjenæringen over hele verden, mens Airbnb nå utfordrer hotellnæringen. I tiden som kommer spås det at finans-, utdanning-, energi- og helsesektoren vil oppleve lignende omveltninger.

Optimaliser din (digitale) forretningsmodell

Målgruppe: Ledere.

Varighet: 45 minutter, inkl Q&A.

Innhold: Kommer det inn nye aktører fra sidelinjen som tar en digital posisjon i ditt marked? Har du en klar strategi for hvordan du møter dine kunder digitalt og i hvilke kanaler? Har du en klar strategi for hvordan du anvender intern data for å skape verdi for dine kunder? Vi adresserer hvordan digitale forretningsmodeller ofte utfordrer tre aspekter i den tradisjonelle modellen og hvordan man må tilpasse sin forretningsmodell innen: 1. Intern organisasjon, 2. forretningsprosesser og 3. data. Når man har kontroll på dette må man så se på hvordan ditt interne økosystem kan utnytte eksterne økosystem og/eller plattformer for å utvide sin rekkevidde.

Hvordan bli en datadrevet virksomhet?

Målgruppe: Ledere.

Varighet: 45 minutter, inkl Q&A.

Innhold: Tilsynelatende skal alle selskaper nå bli «datadrevne». Med god grunn. Med tilgang på enorme mengder data som behandles på riktig måte, kan medarbeidere og datamaskiner fatte beslutninger med en treffsikkerhet som tidligere var umulig. Dette gjøres automatisert slik at ny maskinlæringsteknologi også frigir ressurser. Nettbaserte selskaper som Amazon, Netflix, Spotify, Facebook, Uber og Google bruker enorme mengder data for å perfeksjonere opplevelsen til hver enkelt kunde og må sees på som pionerer. I senere tid har blant annet finans-, helse-, media-, energi- og transportsektoren også kommet på banen.

Hvordan lykkes med personalisering i varehandelen?

Målgruppe: Ledere og dere som jobber operativt eller strategisk med varehandel/markedsføring/netthandel.

Varighet: 45 minutter, inkl Q&A.

Innhold: I en årrekke har aggressiv massemarkedsføring, tilbud og gode butikkplasseringer vært hemmeligheten bak vellykket varehandel. De senere årene har det internasjonalt foregått en parallell utvikling rundt varehandel, med selskaper som Amazon, Alibaba og Zalando i førersetet. Disse selskapene har mye til felles. De er blant annet ekstremt kunde- og teknologifokuserte. Resultatet er at de tilbyr relevante budskap på rett sted til rett tid basert på sanntidsdata, noe som har bidratt til at selskapene på mange måter har revolusjonert varehandelen.

Hvordan lykkes med maskinlæring?

Målgruppe: Ledere.

Varighet: 45 minutter, inkl Q&A.

Innhold: Maskinlæring er en moden og bevist teknologi. Alle de store plattform-selskapene som Amazon, Alibaba, Google, Facebook, Apple osv bruker maskinlæring for å skape automatisert konkurransekraft. Hva kjennetegner teknologien? Hvordan benyttes den og hvordan kan din bedrift komme i gang og skape konkurransekraft med maskinlæring? Det er noen av spørsmålene vi belyser i dette foredraget.

Hvordan lykkes med teknologi-innovasjon?

Målgruppe: Ledere.

Varighet: 45 minutter, inkl Q&A.

Innhold: Teknologiutviklingen skjer i en stadig raskere takt. Foredraget søker å gi en forståelse av hvilke teknologi-trender som er en trend i seg selv, og hva som bare er en innovasjon på toppen av en teknologitrend. Samtidig diskuteres de viktigste trendene nå og i hvilken fase teknologien er? Dette gir et rammeverk for å forstå hvilke trender man skal satse på nå og hvilke trender man foreløpig bare bør observere.

____________________

Om foredragene

Alle foredrag varer i ca 45 minuttter , inkludert cirka 10 minutter satt av til spørsmål og refleksjoner. Foredragene holdes av Morten Krogh-Moe som har mer enn 15 års erfaring som leder og forretningsutvikler. Han er i dag CEO i Sannsyn som han var med å stifte i 2012. Morten er også medeier i Cefalo som er et outsourcing-selskap innen IT som er i rask vekst. Han er også svært opptatt av den digitale transformasjonen av økonomien, big data, plattformer som forretningsmodell og utviklingen av den underliggende teknologien. Hans faglige bakgrunn er fra Massachusetts Institute of Technology, BI og University of Stirling. 

____________________

Kurs og workshops?

Vi tilbyr også kurs og workshops for bedrifter som ønsker å jobbe mer datadrevet. I løpet av én eller flere workshops identifiserer  vi mulige satsingsområder og bistår hvis ønskelig også med prioriteringene av disse.

____________________