Tuning og forbedring av søk

Sliter dere med at den interne søkemotoren på nettsiden gir dårlige søkeresultater? Med vår stegvise prosess vil kvaliteten raskt bli bedre.

Når vi jobber med våre kunders internsøk, pleier vi vanligvis å dele oppgaven opp i tre deler. Arbeidet gjøres i iterasjoner med testing og tuning.

Vi har særlig mye kompetanse på søkemotoren Solr.

Jo flere av de tre stegene som gjennomføres, jo bedre blir søket. Jo bedre søket og jo mer relevante søketreff som gis, jo bedre blir kundeopplevelsen. Et godt søk leder til høyere konvertering. Vi anbefaler at man tar tak i alle tre stegene som en del av samme prosjekt, men det er ingen betingelse fra vår side.

Steg 1 – Vektinger, tuning og språklige støttefunksjoner i søket

Sannsyns team vil i dette steget, gjennom en iterativ prosess med tuning og tilpasninger av søket, blant annet sørge for riktige vektinger i søket (tittel skal f.eks. vektes høyere enn brødtekst), feilstavelser, stopp-ord og god håndtering av synonymer, men også lemmatisering (treff på “biler”, må gi treff på “bil”) og søk på kategorier og subkategorier og vekting.

Steg 2 – Semantisk analyse og vekting av salg/popularitet i auto-complete og søkeresultat

Dette trinnet vil kreve en begrenset lisens til Sannsyns sin personaliseringsmotor. Vi kan da koble sammen Sannsyns SaaS-instans med data fra deres nettbutikk og bruke dataen til å vekte og sortere søkeresultatet med det som trender i deres økosystem til enhver tid. Vi vil også implementere god støtte for semantisk analyse (f.eks håndtere sammenhengen mellom «skisko» og «skistøvel») og implementere vekting av salg/popularitet i auto complete og søkeresultat.

Steg 3 – Personalisering av auto-complete og søkeresultat

Det er ikke sikkert at alle personer skal få det samme resultatet når de søker. Relevans basert på kundens egen historikk påvirker søkeresultatet og relevante treff flyttes høyere opp på trefflisten. Vi har ferdige APIer for anbefalinger, men  justering av vektingen gjøres i dialog med dere. Alt dette kan brukes til å forbedre både auto-complete i søkefeltet og selve søkeresultatet. Slik skapes automatisk mest mulig relevans i søket for hver individuelle kunde hos dere.

Steg 2 og 3 legger grunnlaget for bruk av trending og personalisering i hele nettbutikken og alle digitale kanaler.