Apache Cassandra er et svært kraftig system velegnet for å håndtere store mengder data.

Apache Cassandra er et svært kraftig distribuert NoSQL database-system velegnet for å håndtere store mengder data på tvers av mange servere.

Cassandra ble opprinnelig utviklet av Facebook i forbindelse med deres arbeid med deres innboks-søk, men i 2008 ble Cassandra open source og fra 2009 har database-systemt vært en del av Apache. Vi vil hevde at Casandra i dag er en av de mest effektive NoSQL-databasene som er tilgjengelige i dag. Database-systemet brukes fortsatt av Facebook, men nå også av selskaper som Netflix, Twitter, Cisco og eBay, samt tusenvis av andre selskaper. Vi bruker selv Cassandra i mange kundeprosjekter.

Cassandra er et kraftig verktøy med mange unike egenskaper, noe som gjør det til et av de beste NoSQL-verktøyene å integrere i Hadoop-økosystemet. Cassandra kan enkelt skaleres for å møte en plutselig økning i etterspørselen ved å distribuere Cassandra-klynger med flere noder og oppfylle høye tilgjengelighetskrav.