Solr er en svært skalerbar database for å søke i og behandle tekst.

Solr ble opprinnelig utviklet av Yonik Seeley i medieselskapet CNET Networks som et internt prosjekt, der målet var å lage søk på deres nettsider. Tidlig i 2006 gikk CNET live med søket og donerte samtidig kildekoden til Apache Software Foundation.

Solr er svært konfigurerbar og har svært gode verktøy for å vekte og justere søk i større datamengder. De fleste databaser støtter tekst på en eller annen måte, men i forhold til disse gir Solr svært mange muligheter som for eksempel vektede søk og håndtering av ulike språk. 

I dag brukes Solr av en rekke høy-trafikkerte nettsider, mye takket være stadig mer funksjonalitet og et lojalt community med brukere, bidragsytere og programmerere. 

Etter hvert har det også kommet mange kommersielle aktører på banen som tilbyr kurs, konsulenthjelp, skreddersøm, videreutvikling og support. Vi i Sannsyn bruker selv Solr i flere søkeprosjekter og har også utviklet en egen plugin til Solr, noe vi er veldig stolte av.

Solr er en av to store åpen kildekode- databasene for å søke i tekst, sammen med Elastic Search. Til sammen server disse to plattformene flere søk enn Google.

Vi bruker Solr i en rekke prosjekter der søk er relevant, ofte i kombinasjon med vår egenutviklede løsning for Solr som vi har kalt TellusR.