Solr er en fantastisk søkemotor, men den har også noen svakheter.

Med vår egenutviklede Solr-løsning TellusR, tetter vi disse hullene.

Søkemotoren Solr brukes av mange høyt trafikkerte nettsider over hele verden, inkludert mange norske.

Vi har selv jobbet med Solr i mange år og er begeistret for alle mulighetene som finnes i søkemotoren. Samtidig har vi sett et stort forbedringspotensiale på visse områder. Vi har derfor laget vår egen plugin til Solr som med en enkel oppdatering, vil gi dere økt ytelse på mange måter:

Noe av det vi har jobbet mye med er følgende områder:

  • Semantisk forståelse
  • Bedre synonym-håndtering
  • Boosting & Elevation av spesifikke ord
  • Mer og bedre statistikk om hva folk søker på
  • Teknisk overvåking av eventuelle feil
  • A/B-testing av søke-konfigurasjon i Solr
  • Personalisering av søk

Les mer om hvordan vi jobber med forbedringer av søk og Solr.