Analyser store tekstmengder med Text Mining

Text mining handler om å finne innsikt i store mengder tekst.

Bilde tatt av Cottonbro. Hentet fra Pexels.com.

Text mining, noen ganger omtalt som text data mining, eller det vi på norsk gjerne kaller tekstanalyse, handler om å finne innsikt i store mengder tekst.

Text mining er en teknologi innen kunstig intelligens (AI) som muliggjør Natural language processing (NLP) ved at man transformerer den frie, ustrukturerte teksten i dokumenter og databaser til normaliserte, strukturerte data som deretter kan brukes til analyse eller maskinlæring.

Den strukturerte dataen skapt ved hjelp av text mining, kan igjen integreres i databaser, datavarehus eller BI-dashboards og kan brukes for deskriptive, preskriptive og prediktive analyser.

Sannsyn har lang erfaring med text mining og bistår flere av Norges største bedrifter med natural language processing, også på nordiske språk.