Derfor er det så viktig med en tydelig datastrategi

Mange bedrifter samler inn store mengder data, uten å ha en god plan for hva de vil gjøre med alle disse dataene.

Mange bedrifter samler inn store mengder data, uten å ha en god plan for hva de vil gjøre med alle disse dataene. Andre bedrifter er så overveldet av alternativer, at de ikke kommer igang. Ingen av alternativene er gode.

I stedet for å starte med dataene, bør enhver virksomhet starte med strategi. En god datastrategi handler ikke om å samle mest mulig data. Det handler om hva virksomheten deres ønsker å oppnå, og hvordan data kan hjelpe dere med å komme dit.

Vi erfarer at mange selskaper har egne datastrategier for hver enkelt det av virksomheten, for eksempel markedsavdelingen eller økonomiavdeling, men det finnes ingen virksomhetsomfattende dataplan.

En annen utfordring vi ofte ser, er at det fokuseres for mye på datalagring og eierskap i stedet for virksomhetens langsiktige strategiske mål og hvordan data kan bidra til å nå disse målene. En datastrategi bør utvilsomt eies av ledergruppen og ikke IT-avdelingen eller markedsavdelingen.

Dette hører hjemme i enhver datastrategi

Alle bedrifter er ulike og må ta sine egne valg og vurderinger, men det finnes en del viktige momenter som hører hjemme i enhver datastrategi:

  • Databehov: For å finne riktig data for deg, må du først definere hvordan du vil bruke data. Du kan trenge visse typer data for noen mål og forskjellige typer data for andre.
  • Innsamling av data: Etter å ha identifisert hva dere ønsker å oppnå med data, må dere samle inn de beste dataene for å imøtekomme disse behovene. Det er mange måter å kilde og samle inn data, inkludert tilgang til eller kjøp av eksterne data, bruk av interne data og få plass nye innsamlingsmetoder.
  • Innsikt: Som en del av en datastrategi, må dere planlegge hvordan dere vil analysere dataene deres for å hente ut forretningskritisk innsikt.
  • Infrastruktur: Neste steg er å vurdere hvordan deres valg påvirker teknologi og infrastruktur. Stadig flere velger for eksempel å bygge datasjøer for å håndtere de mange datakildene og får å unngå data-siloer.
  • Intern kompetanse i organisasjonen: Det hjelper lite om dere har en god plan, om dere mangler intern kompetanse på kritiske områder. Ofte ser vi at bedrifter ønsker å gjøre mye selv, men bruker spesialistmiljøer (som Sannsyn) for mer krevende oppgaver.
  • Eierskap: Innsamling og lagring av data, spesielt personopplysninger, medfører store juridiske og lovmessige forpliktelser. Derfor er det viktig at man i en datastrategi ser nærmere på både eierskap, personvern og sikkerhetstrusler.