Om Sannsyn

Sannsyn AS er et teknologiselskap som har som mål å gjøre data til et av de viktigste konkurransefortrinnene hos våre kunder. Vi har i hovedsak kunder innen retail, media og finans.

Sannsyns forretningsidé kan forklares ved at vi realiserer verdien av dataen som finnes i din organisasjon og automatiserer denne verdiskapningen.

Vår erfaring er at innovasjon kommer i grensesnittet mellom kompetente kunder og spesialistmiljøer som Sannsyn, der man sammen skaper gull ved hjelp av store mengder data, Sannsyns teknologi og mye kompetanse. Sammen bygger vi markedets mest avanserte data-sjøer, samt løsninger for personalisering og interne søkemotorer.

Sannsyn AS ble etablert i 2012 og har vårt hovedkontor på Epicenter i Oslo. Selskapet har fortsatt gründerne som hovedaksjonær, men har nå også Pearl Group med på eiersiden.

Geir Thoresen fra Pearl Group (t.v) og Morten Krog-Moe fra Sannsyn.

For å hjelpe våre kunder har vi satt sammen et meget kompetent team som består av data scientists, matematikere, UX/UI-spesialister og utviklere som alle er opptatt av å fordype seg i nye dataspråk, vitenskap og nye løsninger. Under kan du lese litt om noen av våre ansatte.

Morten Krogh-Moe

CEO

Leder i Sannsyn og seniorrådgiver. Bred erfaring med dataanalyse og maskinlæring fra både retail- og mediesektoren.

Petter Egesund

CTO

Senior arkitekt og en klassisk "geek", men med en solid forretningsforståelse og lang erfaring med personalisering og maskinlæring.

Lise B. Nesheim

COO

En teknisk og markedsorientert leder med lang erfaring innen datahåndtering og analyse.

Ole Martin N. Evensmo

CMO

Tidligere gründer av eHandel.com. Jobbet for selskaper som Komplett Group, Jernia, Elkjøp Nordic og David-Andersen.

Kontakt oss

Sannsyn AS

c/o Epicenter

Edvard Storms gate 2

0166 Oslo, Norway

+ 47 90531877

info@sannsyn.com