Plattform-strategi

Plattform som strategi brer om seg og som forbrukere forholder vi oss til dem daglig, likevel snakker vi lite om plattformene som en kommersiell mulighet.

Seks av verdens 10 mest verdifulle selskaper baserer seg på plattformstrategi.

Foreløpig er plattformene kanskje aller mest synlig innen varehandelen: I den første digitaliseringsfase ble de fysiske butikkene utkonkurrert av netthandelen. Nå utkonkurreres nettbutikkene igjen av store markedsplasser som Amazon, eBay, Alibaba og Zalando. På tilsvarende måte har Uber skapt store problemer for drosjenæringen over hele verden, mens Airbnb nå utfordrer hotellnæringen. I tiden som kommer spår vi at finans-, utdanning-, energi- og helsesektoren vil oppleve lignende omveltninger.

Våre forretningsrådgivere har inngående kunnskap om plattform som strategi og forretningsmodell. Vi bistår jevnlig eiere og ledere i norske virksomheter om dette stadig mer aktuelle emnet.

Kontakt oss

Sannsyn AS

c/o Epicenter

Edvard Storms gate 2 0166 Oslo, Norway

+ 47 905 31 877

info@sannsyn.com

Personvernerklæring